Sẽ chắc thắng khi khởi kiện đòi lại thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột?

Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn, trưởng văn phòng luật sư Phạm và liên danh, cho rằng: chúng ta sẽ chắc thắng khi kiện huỷ bỏ hai nhãn hiệu càphê Buôn Ma Thuột bị đăng ký tại Trung Quốc. 6