Lương y hiến 1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Giữa lúc xã Minh Sơn, huyện Đô Lương “khát” vốn để xây dựng các công trình cơ bản theo tiêu chí nông thôn mới thì lương y Nguyễn Trọng Phùng đã đóng góp gần 1 tỷ đồng cho xã để xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn liên xóm.