Cục Sở hữu Trí tuệ hỗ trợ đòi lại thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột

Cục cũng sẽ hỗ trợ Hiệp hội trong việc đăng ký nhãn hiệu này ở Trung Quốc cũng như các thị trường khác. Việc chọn thị trường nào sẽ do Hiệp hội cân nhắc, tính toán.