Kinh doanh có điều kiện: Sau gạo là gì?

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản 11 tháng đầu năm 2012 đạt khoảng 25 tỉ USD, gần bằng một phần tư tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, và tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. 2