Dự báo triển vọng các mặt hàng nông nghiệp

Theo IPSARD, ảnh hưởng của thời tiết và thiên tai ngày một nhiều có khả năng làm giảm sản lượng lương thực, thực phẩm gây nguy cơ đói cục bộ tại các vùng khó khăn.