Doanh nghiệp cà phê Việt Nam đầu tiên tham gia thị trường kỳ hạn London

Inexim Đắc Lắc đã ký với Ngân hàng Techcombank một hợp đồng nguyên tắc “Hợp đồng tương lai về hàng hóa” để giao dịch trên LIFFE thông qua ngân hàng này.