Thời tiết khô hạn ở Braxin sẽ đẩy giá cà phê lên cao

Thời tiết khô hạn và độ ẩm thấp khiến quá trình làm nhân của quả cà phê bị chậm lại và không được chắc, dẫn đến năng suất có thể giảm tới 30 – 40% so với bình thường. 7