Chất lượng giống cây trồng, vật nuôi: Bao giờ được cải thiện?

Lượng giống bảo đảm chất lượng phục vụ trồng trọt, chăn nuôi của Đắk Lắk chỉ mới đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của người dân.