Việt Nam có trung tâm đào tạo nông dân trồng cà phê đầu tiên

Trong ba năm, trung tâm sẽ đào tạo cho khoảng 4.000 nông dân trồng cà phê đạt được các chứng chỉ trồng cà phê bền vững