Nhà nông đón khách du lịch quốc tế

Cùng cơ sở ươm tơ Cường Hoàn mỗi tháng đón khoảng 3.000 khách du lịch quốc tế ở thị trấn Nam Ban là gia đình ông Nguyễn Văn Lộc ở thôn 2 - xã Mê Linh nuôi chồn, trồng nấm, làm du lịch... 1