Nâng cao giá trị cà phê nhờ tái canh ở Di Linh, Lâm Đồng

Di Linh là địa phương có diện tích cà phê dẫn đầu tỉnh Lâm Đồng với hơn 44.000 ha. Nhiều năm qua, huyên đã chú trọng các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất loại cây trồng này trong đó quan tâm công tác tái canh, ghép cải tạo.