Lối thoát nào cho cây cà phê?

Theo đề nghị của Vicofa và Vinacafe thì trong thời gian gần nhất, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để thu mua tạm trữ cà phê nhằm tránh thiệt hại cho người sản xuất. 7