(31-01-2016) Vài kiến nghị khi chỉ số cước vận tải biển xuống mức kỷ lục mới

Cước vận tải biển giảm mạnh là lúc các cơ quan quản lý như tài chính, hải quan nên xem xét để rút thời hạn lưu kho ngoại và nội quan ngắn lại cho hàng cà phê và các mặt hàng nông sản xuất khẩu khác.