Colombia: sản lượng cà phê cần đạt mức cao nhất kể từ năm 2007

Colombia, nước sản xuất cà phê arabica lớn thứ 2 thế giới, năm 2010 cần phải đạt sản lượng cao nhất kể từ năm 2007 để đạt mục tiêu của người trồng là tăng ít nhất 28% sau khi năm ngoái bị giảm xuống mức thấp nhất của 33 năm.