Kiến nghị thực hiện “hợp đồng kỳ hạn” để bảo vệ giá cà phê

Câu lạc bộ Xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam vừa kiến nghị cho phép thực hiện thí điểm đề án “Sử dụng hợp đồng thị trường kỳ hạn để bảo vệ hàng cà phê tránh dao động về giá”.