Ngang nhiên bán hồ thủy lợi

Hàng trăm ha cà phê chết khát, hàng trăm hộ dân ở xã Ea Yông rơi vào cảnh khốn cùng, tất cả xuất phát từ việc Công ty Cà phê Phước An bán gần hết các hồ thủy lợi cho một số cá nhân. 1