Cà phê phái sinh: Cập nhật tin tức về thị trường phái sinh

Thị trường cà phê phái sinh bao gồm các hợp đồng cơ bản như: hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi

Xem thêm: Thị trường phái sinh cà phê là gì?