BCEC chính thức giao dịch cà phê kỳ hạn

Ngày 11 tháng 03 năm 2011 tới đây, trong chương trình Lễ hội cà phê lần thứ III, Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột sẽ chính thức đưa vào giao dịch sản phẩm cà phê giao sau. 1