Cà phê Ấn Độ

Hội đồng Cà phê Ấn Độ thỏa thuận với NSEL đưa ra giao dịch điện tử đối với mặt hàng cà phê

Hội đồng Cà phê Ấn Độ, một cơ quan độc lập trực thuộc Bộ Thương Mại, vừa ký một biên bản thỏa thuận với NSEL để đưa ra giấy chứng nhận lưu kho đối với cà phê trên thị trường điện tử. Đây là lần đầu tiên hình thức này được Hội đồng áp dụng nhằm tạo điều kiện cho các mức giá cao hơn và chất lượng được đảm bảo hơn.

Hội đồng Cà phê Ấn Độ thỏa thuận với NSEL đưa ra giao dịch điện tử đối với mặt hàng cà phê

55