Cà phê Gió và Nước – Một công trình kiến trúc độc đáo

Quán cà phe Gió và Nước là một công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng bằng cây tầm vông, một loại cây sẳn có ở Bình Dương mang sắc thái dân tộc phong phú làm vật liệu chủ yếu. 3