Doanh nghiệp thờ ơ với bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

Sau gần 2 năm triển khai bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (BHTDXK) nhưng đến thời điểm này, số doanh nghiệp tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay.