Thu hoạch cà phê non làm tiêu tùng chất lượng cà phê

Chất lượng cà phê giảm sút do nông dân thu hoạch sớm trái xanh, gian lận để tăng trọng và tình trạng tranh mua, tranh bán… được nhiều doanh nghiệp (DN) phản ánh trong hội nghị tổng kết niên vụ cà phê 2010-2011 11