Bài viết trong Tháng Tám năm 2019

giám cà phê giảm

Áp lực bán hàng vụ mới tiếp tục đẩy giá cà phê giảm sâu (02/08/2019)

02/08/2019, 2 phản hồi

Đồng Reais giảm sâu đã thúc đẩy người Brasil gia tăng bán phòng hộ hàng vụ mới cho dù dự báo nguồn cung...

Giá cà phê có xu hướng trái chiều (01/08/2019)

01/08/2019, 0 phản hồi

Giá cà phê Robusta gặp bất lợi hơn nữa khi các nhà quan sát cho rằng các thị trường cà phê kỳ hạn đã xuất hiện ...