Bài viết trong Tháng Tư năm 2008

Giá NewYork Đe Dọa Mức Sàn 125.00 Cent Trên Tháng 7.

01/04/2008, 0 phản hồi

Giá cà phê LonDon và NewYork đóng cửa phiên kết thúc quý I giảm, ngay khi đó các Nhà đầu cơ không có một thông tin mới nào trên thị trường. Vì thế giá NewYork xuống đều đều trong khi giá LonDon hạn...

Xem giá cà phê thế giới nhanh nhất

Đang thảo luận