(19-01-2016) Không chớp cơ hội, giá kỳ hạn robusta giảm mạnh do lượng bán ra nhiều

Nhiều ước báo cho rằng sản lượng niên vụ mới không bằng năm trước nhưng tồn kho vụ cũ mang sang có thể giúp lượng xuất khẩu cà phê Việt Nam năm nay tăng tốt 1