Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của VN

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong năm 2011 ước đạt mức cao kỷ lục 2,7 tỷ USD cho 1,2 triệu tấn, còn lại không thay đổi về số lượng xuất khẩu nhưng tăng tới 45,4% về giá trị so với năm 2010.