(13-11-2015) Xuất khẩu cà phê toàn cầu hụt, giá vẫn giảm

Lượng xuất khẩu cà phê toàn cầu giảm đa phần nhờ Việt Nam trữ lại hàng. Xuất khẩu cà phê từ Việt Nam giảm mạnh. Đáng ra lượng xuất khẩu cà phê thế giới giảm nữa nhưng nhờ Colombia, Brazil và các nước xuất khẩu thế cho chân hàng Việt Nam nên tình hình căng thẳng cũng “đỡ” phần nào. 21