Sản phẩm cà phê chế biến lợi hơn, nhưng không đủ lực!

Do thiếu vốn và thị trường trong khi sức tiêu thụ cà phê trong nước chưa đủ mạnh, nền công nghiệp chế biến cà phê Việt Nam hiện nay chưa có điều kiện phát triển và còn rất mỏng. 1