(04-11-2015) Nên làm gì khi nghe tin nước bạn mất mùa robusta?

Trong khi thông tin chưa được kiểm chứng, nhiều người trên thị trường nội địa đã từng thua đau trong năm vừa qua do quá tin vào các bản tin hạn hán, mất mùa, thiết nghĩ nên... 1