Xu hướng thị trường cà phê tuần 02-2016 (từ 11-16/01/2016)

Qua một tuần, giá sàn kỳ hạn robusta giảm 45 USD/tấn nhưng kỳ hạn arabica mất đến 7.90 cts/lb.