Viễn cảnh vụ mùa cà phê 2010-2011 của nông dân

Năm nay hạn hán kéo dài khâu chăm sóc cà phê vất vã có một số vùng (số nhiều ) khan hiếm nước tưới ,riêng tiền mua nước đã lên tới 40.000đ/tiếng +dầu +công tưới+hao mòn máy móc môt tiếng chi phí lên đến 70.000đ/giờ. 7