Vải thiều xứ Bắc trên đất Tây Nguyên

Những năm gần đây, ở một số địa phương trong tỉnh, nông dân đã mạnh dạn phá bỏ nhiều diện tích cà phê kém chất lượng để chuyển sang trồng chuyên canh cây vải thiều và bước đầu loại cây trồng này đã và đang mang lại kết quả khả quan, thu nhập được cải thiện rõ rệt. 4