(17-11-2015) Giá cà phê điều chỉnh tăng sau mấy ngày giảm mạnh

Rabobank cho rằng thị trường cà phê robusta hình như vẫn thiếu do vùng trồng cà phê robusta lớn nhất Brazil là Espirito Santo bị khô hạn và sản lượng Indonesia giảm, lý do rất có thể xuất phát từ hạn hán do El Nino đem lại. 3