Tỷ giá, hạn hán gây bất lợi cho xuất khẩu nông sản

Xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực suy giảm mạnh trong thời gian qua chủ yếu do đồng tiền của các nước đối thủ cạnh tranh phá giá mạnh, khiến hàng nông sản của Việt Nam kém sức cạnh tranh hơn. 1