Xu hướng thị trường cà phê tuần 52 (từ 21-26/12/2015)

Nội dung chính: Ảnh hưởng chính sách tiền tệ lên giá cà phê/Vì sao Brazil bán mạnh, bán trước/Hướng giá cho tuần cuối năm 6