Xuất khẩu cà phê: hạ dự báo do nguồn cung thắt chặt

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa điều chỉnh mức dự báo sản lượng cà phê xuất khẩu trong năm nay xuống gần 1,17 triệu tấn. 3