Bản tin thị trường cà phê ngày 05/08

Thị trường cà phê kỳ hạn giao dịch tại thị trường London đóng cửa tăng nhẹ sau khi thị trường liên tục giảm điểm gần như trong suốt phiên.