Vinacafé Biên Hòa và thương hiệu quốc gia

“Từ 1.8, trong mỗi ly cà phê từ Vinacafé là cà phê nguyên chất”. Tuyên bố của Vinacafé Biên Hòa người khen dũng cảm, kẻ chê dại dột. Những người lý trí, mê cà phê hoặc làm trong ngành này thoạt tiên ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi họ thấy khó hiểu và không thể chấp nhận. 4