Các thuật ngữ thường gặp trong các bản tin cà phê

Một bạn đọc gởi thư đến tác giả Nguyễn Quang Bình để hỏi về một số thuật ngữ thường thấy trong các bản tin cà phê 1