Làm gì cho Tây Nguyên “cất cánh”?

Một số nhà đầu tư cho rằng: Mặc dù các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên đã tiến hành sàng lọc và lên danh sách dự án ưu tiên mời gọi đầu tư nhưng vẫn còn chung chung, trong khi các nhà đầu tư lại cần những dự án thật cụ thể, chi tiết và có tính khả thi. 1