Thế giới thiếu hụt cà phê, sao giá vẫn xuống? (ngày 12/06/2015)

Các nước đều phải chuẩn bị "thắt nịt an toàn" cho những tháng tới vì WB đang lo một đợt chỉnh giá xuống của nhiều hàng hóa nguyên liệu 2