Thương hiệu mờ nhạt, nông sản khó cạnh tranh

Có tiềm năng lớn trên thị trường thế giới nhưng do thương hiệu mờ nhạt nên không ít nông sản Việt Nam không có lợi thế cạnh tranh, giá bán và lợi nhuận thấp dù lượng xuất rất khẩu lớn. Đây là nghịch lý cần lời giải.