“Thiên đường” không dành cho nông dân

Một số doanh nghiệp cà phê có “máu mặt” đưa ra ý tưởng: xây dựng một “thiên đường”, “thánh địa” cà phê toàn cầu tại Đắk Lắk .