(28-06-2015) Khuynh hướng mới trong tiêu dùng cà phê tại Trung Quốc

Một nhà truyền giáo người Pháp đưa cây phê vào trồng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (TQ) trong thập niên 1890. Cả thế kỷ tiếp theo, tiêu thụ cà phê ở Trung Quốc vẫn quá nhỏ bé, nhưng tự dưng ở Trung Quốc, thị trường đã phát triển nhanh chóng từ hơn hai mươi […]