Đăk Nông: Cấp giống tái canh cà phê cần có cách làm phù hợp hơn

Để thực hiện chương trình tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh, trong 2 năm qua, từ nguồn vốn của Hiệp hội Cà phê-Ca cao Việt Nam (VICOFA), người dân trong tỉnh còn được cấp miễn phí giống cà phê để “trẻ hóa” vườn cây.