S&P 500 giảm mạnh nhất trong 1 tháng rưỡi

Nhà đầu tư lo ngại thị trường chứng khoán đã tăng điểm quá đà so với triển vọng kinh tế thực và triển vọng tiêu dùng.