Ở nơi gặp nhau của hai dòng sông

Bất ngờ lạc vào giữa một vùng nước mênh mông, ẩn khuất những cù lao, rạch nước, cánh đồng, giữa đất trời Cao nguyên, con thuyền như đi trên miền sông nước Tây Nam Bộ.