Tin siêu bão Matthew (ngày 07/10/2016)

Sau khi cướp đi sinh mạng 4 người tại nước Cộng hòa Dominica và 339 người tại Haiti, siêu bão Matthew đang mạnh lên tiếp và hướng về Florida. 2