Lâm Đồng có thêm 32 mã số vùng trồng sầu riêng

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt thêm 32 mã số vùng trồng sầu riêng, với diện tích vùng nguyên liệu trên 2.000ha trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 1