Đắk Lắk làm gì để sầu riêng không thành “sầu chung”?

Tại tỉnh Đắk Lắk, diện tích sầu riêng đã chạm ngưỡng 22.500 ha, vượt quy hoạch gần 7.500 ha. Vài năm trở lại đây, do giá sầu riêng luôn ở mức cao, cho thu nhập tốt, nông dân vẫn đang ồ ạt mở rộng diện tích.